สถานที่ท่องเที่ยวที่นำโดยทหารนำไปสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

วงการทหารครั้งที่ 33 เมื่อวันพฤหัสบดีได้สร้างรูปปั้นฟางที่ทำจากคิงคองสูง 4 เมตรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำห้วยฮิวอิทุ่งเต่าในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ศุภกรณ์เรืองสุวรรณผู้จัดการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะงุ่งในส่วนพลเรือนที่ 33 กล่าวว่าขณะเดียวกันทางทหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าซึ่งมักจะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ เมื่อปีที่แล้วทางกองทัพได้เปิดนาข้าวสาธิตขนาด 20 ไร่ (3.2 เฮกตาร์) เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวโดยมี “สะพานสุทับยีเชียงใหม่” ยาว 200 เมตรรวมทั้งกระท่อมไม้ไผ่และเต็นท์ พื้นดินสำหรับผู้เข้าชมที่จะพักค้างคืนเขากล่าวว่า

สะพานไม้ไผ่ดั้งเดิม (Su Tong Pae) ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 500 เมตรข้ามเขตนาข้าวอยู่ที่ชานเมืองของเมืองแม่ฮ่องสอน
สะพานสามเหลี่ยมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมภาพวิวทิวทัศน์โดยโครงการอ่างเก็บน้ำมีรายได้ 600,000 บาทในช่วงสามเดือนแรกหลังจากเปิดสะพานเพื่อการเข้าถึงโดยประชาชนแล้วนายสุภกรกล่าว จุดมุ่งหมายของทหารคือการพัฒนาเว็บไซต์นี้ให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตัวเอง” ด้วยรูปปั้น King Kong ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของแปลงทดลองที่ปลูกข้าว

รูปปั้นคิงคองทางตอนเหนือของภาคเหนือซึ่งหมายถึงป่าและความอุดมสมบูรณ์สร้างขึ้นภายในหกวันโดยทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีงบประมาณ 70,000 บาทเขากล่าว ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาโครงการคลังสินค้าได้รับผู้เข้าชม 10,000 คนต่อวัน