กาดนั่งยอง คล้องย่าม

กาดหรือตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ไม่ใช่กาดธรรมดา แต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากถนนคนเดินที่อื่น เนื่องจากจะมีการตั้งร้านบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีความสูงประมาณเข่า ทำให้เวลาเลือกซื้อสินค้าต้องก้มหรือนั่งยอง ๆ ส่วนคำว่าคล้องย่ามนั้น มาจากการที่จังหวัดตากมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น ชาวไทยภูเขา นิยมใช้ย่ามในการใส่ของ จนมีการผลิตย่ามจำหน่ายเป็นสินค้าประจำท้องถิ่น

กาดแห่งนี้จึงสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้ย่ามในการซื้อสินค้า นอกจากจะช่วยอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแล้วยังเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดขยะให้กับจังหวัดตากอีกด้วย ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 16.00-21.00 น. กาดนั่งยอง คล้องย่ามแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าชาวเมืองตาก ที่นำสินค้าท้องถิ่น ทั้งอาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ มาจำหน่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand